Santa Maria Goretti ed i documenti perduti

L’ Associazione Culturale “Tor Tre Ponti” nell’ambito delle sue attività di ricerca storica sul tetto Pontino, ha ritrovato la Lettera Apostolica con la quale Papa Pio XII il 25 Luglio 1952 nominò Santa Maria Goretti patrona dell’Agro Pontino e della nostra città.

Dopo aver consultato la Congrega dei Santi, l’archivio Vaticano, e la Diocesi di Velletri l’unico documento trovato è questa lettera.
C’è da dire che durante le nostre ricerche ed interviste ci è stato riferito che presso Il Comune di Latina fossero presenti i documenti originali ma di cui improvvisamente si persero le tracce.
In qualità di presidente dell’Associazione “Tor Tre Associazione Culturale “Tor Tre Ponti” e tenendo conto del 70 anniversario della proclamazione della Santa quale patrona della nostra città, invito tutti gli amici, gli storici e studiosi della città ad approfondire le ricerche su Santa Maria Goretti e magari a ritrovare questa documentazione. Avere gli originali e metterli a disposizione della comunità sarebbe eccezionale ma nel caso in cui qualcuno avesse anche delle copie sarebbe molto bello poterle visionare e riprodurre per ridare a Latina un pezzo di storia perduto nel tempo.
Di seguito la lettera Apostolica

LITTERAE APOSTOLICAE
SANCTA MARIA GORETTI, V. ET M._, URBIS LATINAE CAELESTIS PATRONA AEQUE! PRINCIPALIS UNA CUM SANCTO MARCO EVANGELISTA NECNON PATRONA TOTIUS AGRI POMPTINI CONSTITUITUR.
PIUS PP. XII
Ad perpetuam rei memoriam. — Pomptino in agro, qui ob latas pa- ludes et caelum pestilentem mortis fuerat domicilium, mirabilis sane ef- fecta est, cum terra in arvorum forma redigeretur et, morte depulsa, vita efiloresceret, opera Romanorum praecipue Pontificum aliorumque homi- num benemeritorum ; verum mirabilior opera Dei, quippe cum suavem eundemque flagrantissimum puritatis et sanctitatis florem, Mariam dici- mus Goretti, excitaverit. Quae, in Piceno orta, in ipso Pomptino agro ma- gnam suae brevis vitae partem misere transegit, donec, nolens « infrino
gere legem Dei sanctam » (cfr. I Mach., I, 66), puritate candida, rubicunda cruore, animam efflavit. E caelo exinde supra illam regionem prae- buit validam apud Deum tutelam, adeo ut pietatis incrementum inter fi- deles ab ea repetendum esse diceretur. Nil mirum proinde, si principis illius regionis urbis Latinae, intra Veliternae suburbicariae dioeceseos fines, Optimates omnesque fideles, potissime Consilium provinciale Ita- licis sodalitatibus Christianorum opificum praepositum atque viginti quinque eidem subiecti coetus, submissa Nobis deprompserint vota ut ipsi Sanctae Mariae Goretti tutela ac patrocinio benigne donari digna- remur. Quo autem maiores uberioresque Religionis fructus ibidem perci- piant fideles, huiusmodi preces excipiendas libenter censuimus. Conlatis igitur consiliis cum Venerabili Fratre Nostro Clemente Sanctae Roma- nae Ecclesiae Cardinali Micara, eiusdem Veliternae dioecesis Episcopo atque Sacrae Rituum Congregationis Pro-Praefecto, certa scientia ac matura deliberatione Nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum vi perpetuumque in modum, Sanctam Mariam Goretti, Virginem et Märtyrern, urbis Latinae caelestem Patronam aeque principaliter una cum Sancto Marco Evangelista statuimus, facimus ac declaramus. Itemque, eadem auctoritate Nostra, totius Agri Pomptini apud Deum Patronam eandem Sanctam Mariam Goretti constituimus, omnibus adiectis honoribus ac privilegiis liturgicis, quae locorum Pa- tronis rite competunt. Contrariis quibuslibet minime obstantibus. Haec edicimus, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas at- que efiicaces iugiter exstare ac permanere ; suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere ; illisque, ad quos spectant seu spectare pote- runt, nunc et in posterum plenissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter contigerit attentari.
Datum ex Arce Gandulphi, sub anulo Piscatoris, die xxv mensis Iulii, anno MCMLII, Pontificatus Nostri quarto decimo.

.

Potrebbero interessarti anche...

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi